Výrobní proces a kontrola kvality

Celá příprava materiálu pro vlastní činnost, až na úkosování, je nakupována. Zámečnická pracoviště jsou variabilní a mohou se přizpůsobit velikosti a tvaru vyráběnémo dílce. Svářečská pracoviště jsou pod průběžnou kontrolou IWE, nedestruktivní zkoušky svarů se provádí průběžně nezávislou externí zkušebnou. Případné korekce i zákaznické změny je možno řešit téměř online. Kontrola kvality je prováděna průběžně na jednotlivých pracovištích.

Tryskací kabina i žíhací pec jsou pod dosahem těžkých jeřábů a tím se minimalizují náklady a čas při pohybu mezi těmito pracovišti. Uspořádání všech výrobních pracovišť je podřízeno materiálovému toku.

Výrobní možnosti pro Vaši informaci

Těžká výrobní hala:                                                     2200 m2

Nosnost jeřábů:                                                            60/30 t + 50/10 t

Při spřažení jeřábů:                                                      100 t

Výška háku:                                                                     12 m

Svářečky: 
CLOOS (GLC 553 MC3, Qineo)
EWM

Metody svařování:
111 – MMA (Ruční svařování obalenou elektrodou)
135 – MAG
136 – MAG
141 – WIG
311 – GW (Kyslíkovo-acetylenové svařování)

Svařované materiály podle: TNI CEN ISO/TR 15608

Skupiny 1 – 11

Rozměr kabiny: 4,7 x 4,2 x 12 m

Tryskací médium: ocelová drť

Rozměry pece: 5,8 x 4,5 x 12 m

Hmotnost vsázky: max. kusová hmotnost 100 t

NDT zkoušky svarů včetně protokolů: PT, MT, UT, RT

Obrábění u partnerských firem: 
do 100 t

Certifikace:

Certifikát způsobilosti ČSN EN 1090-2+A1:2011 EXC 3 a DIN 18800-7:2008-11

Certifikát pro proces svařování podle

ČSN EN ISO 3834-2:2005

EN 1090-1:2009+A1:2011