Servisní opravy

  • Trhliny v materiálu vznikají vždy v nevhodnou dobu.
  • Servisní technik naší firmy spolu s Vámi posoudí možnosti a dohodne způsob opravy.
  • Ve většině případů lze nalézt řešení a posunout dobu výměny nosného dílce nebo stroje.

Tuto činnost si vyžádali zákazníci, kteří se dostali do nepříjemné situace po vzniku trhlin na nosném dílci stroje, který nebyl v krátké době nahraditelný.

V těchto případech jsme připraveni ve spolupráci se zákazníky nalézt vhodné řešení z hlediska bezpečnosti práce i korektnosti provedení opravy dle zásad svařování.