CAD

Příprava výrobní dokumentace ve 3D umožňuje zvolit optimální postup při sestavování svařence, při správné přípravě svarů i při kontrole proveditelnosti svarů zejména ve složitějších případech. Rozdíl v práci zámečníků je znázorněn prakticky na této stránce.

  • Zpracování výrobní dokumentace z podkladů zákazníků umožňují CAD-pracoviště.
  • 3-D výrobní podklady umožní přesnější přípravu práce a v dílně zajistí kvalitnější montáž míst, která by ve 2-D byla nepřehledná.
  • Zpracování se provádí v programech Inventor a Autocad
  • Kvalita výroby je pod svářecím dohledem od objednávky zákazníka po expedici.

Vhodné spíše k přemýšlení:

Nad některými složitými výkresy musí zámečník skutečně přemýšlet, aby neudělal chybu. Naopak ve 3D se může provést montážní postup a zkontrolovat jej i s přípravou materiálu pro svaření a přístupností pro svářeče. Výsledná varianta se stává součástí výrobních podkladů.

Vhodné k práci: